شرایط استفاده

استفاده از این فروشگاه الکنرونیکی و سفارش کالا از آن، به معنی توافق کامل شما با قوانین و آیین نامه های موجود در مورد تجارت و تجارت الکترونیک در جمهوری اسلامی ایران می باشد، لذا شما کاربر گرامی پس از ثبت نام در ناپ ناپ و ثبت سفارش موظف به رعایت این قوانین می باشید.